Vardag arkitekter

Vardag arkitekter ger form åt gränssnitten där det mellan-mänskliga mötet uppstår - mellan ute och inne, kultur och natur, mellan rum och i mellanrum. Vi skapar vackra sammanhängande livsmiljöer.


Vardag arkitekter kombinerar sin kunskap om stadsbyggnad, kommunalt planarbete och processtyrning med gestaltnings- och projekteringskunnande inom byggnads- och landskapsarkitektur. Vår gedigna erfarenhet av komplexa projekt i kommunal och privat regi ger en solid grund för att säkerställa genomförande genom ett kontinuerligt stöd i alla skeden.  


Vi formar stadsrum och byggnader med utgångspunkt i platsen, samhällets utmaningar och människans förutsättningar. Vi jobbar med ett undersökande arbetssätt som inkluderar en tydlig analys och närhet till beställaren och berörda aktörer. Vi analyserar kundens vision, platsens förutsättningar och projektekonomin för att definiera projektets kvaliteter. Med det som utgångspunkt kan vi skapa en hållbar arkitektur som svar på samhällets utmaningar. Arkitektur för livet. 

Vardag arkitekter Anna Rex, Veronika Borg, Sanna Taune. Fotograf Sara Burman / Ateljé Uggla