URBANA STRÅK

”Konceptuella analyser för att identifiera möjligheten till stadslivs-potential och nya bostäder genom omvandling av Stockholms monofunktionella transportrum till stadsmiljöer med vistelsekvaliteter – det var kärnan i uppdraget åt Stockholms stad – Urbana Stråk – ett underlag till stadens översiktsplan.” URBANA STRÅK Stadshagen, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadskontoret Stockholm UPPDRAG/PROGRAM Strategisk utredning, Underlag till översiktsplan SAMARBETEN Genomfört i [...]