NORRVIKENS STRAND

”Med projektet för utvecklingen av Norrvikens strand kopplas Rotebros befintliga lokala stadsliv till en ny urban miljö vid vattnet. Här flätas natur och bostäder samman med nya offentliga rum.” NORRVIKENS STRAND Sollentuna BESTÄLLARE Wallenstam UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Underlag till detaljplan, Stadsutveckling SAMARBETEN Genomfört i anställning på White ÅR 2015 - 2017

KUMLET 23

”I samband med att Olov Lindgren renoverar sin fastighet passar de på att utveckla för att ge plats för nya gemensamma funktioner och fler bostäder som kompletterar det befintliga beståndet. Här är vi med från start och tar fram såväl underlag till detaljplan som handlingar för renovering och ombyggnad av befintlig byggnad.” KUMLET 23 Stockholm [...]

TELLUS

”Tellus verksamhetsområde omvandlas till stadsmiljö när Roslagsbanan utvecklas till tunnelbana. Här har vi uppdraget att stötta en av fastighetsägarna i arbetet med underlag för detaljplaneprocessen” TELLUS Vallentuna BESTÄLLARE Privat UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2019 - pågående

REIDMARLUND

”På en fantastisk tomt - med en idag inte så fantastisk bebyggelse - jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen.” REIDMARLUND Danderyd BESTÄLLARE Castella UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2017 - pågående

LEDARÖ 3

”I samband med att Olov Lindgren renoverar sin fastighet passar de på att utveckla för att ge plats för nya gemensamma funktioner och fler bostäder som kompletterar det befintliga beståndet. Här är vi med från start och tar fram såväl underlag till detaljplan som handlingar för renovering och ombyggnad av befintliga byggnader. Den nya årsringen [...]

VÄXTHUSET

”När Stora Sköndal utvecklas tas hållbarhetsarbetet till en ny nivå. Vi har ritat ett falurött hus i trä och skiffer med en öppen fasad av saxande balkonger där pelarstrukturen bär klättrande och hängande växtlighet. Ett trygghetsboende där gemenskapen formas runt husets gröna miljöer – odlingar på den egna balkongen, på takterrassen och i växthus. En [...]