ÖSTRA VIKDALEN

”Som plankonsulter för Nacka kommun har vi varit med och format förutsättningarna för en ny vital stadsmiljö intill den nya tunnelbanan. Strukturen tar avstamp i det dramatiska sprickdalslandskapet, den kulturhistoriskt intressanta villabebyggelsen, det storskaliga trafiklandskapet och Nacka kommuns ambition om att bygga stad.” ÖSTRA VIKDALEN Nacka BESTÄLLARE Nacka kommun UPPDRAG/PROGRAM Underlag för detaljplan, Strukturplan, Kvalitetsprogram [...]