TUNGELSTA SÖDRA

”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.” TUNGELSTA SÖDRA Haninge BESTÄLLARE Turbinen UPPDRAG/PROGRAM Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation ÅR 2016 - pågående EXTERNA LÄNKAR Detaljplan