SUPERSLINGAN

”Förslaget Superslingan bygger på idén att skapa ett robust ramverk som ger göteborgarna en chans att vara med och ta platsen i besittning. Ett tydligt grepp, en stark form och en lekfull gest länkar samman hela området genom den föreslagna konstruktionen som aktiverar ett pärlband av olika platser längs parkens kantzoner med funktioner, händelser och [...]