JORDBRO HUBURB

”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.” JORDBRO HUBURB Haninge kommun BESTÄLLARE SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad SAMARBETEN Genomfört under anställning vid Arkitema ÅR 2016

NORRVIKENS STRAND

”Med projektet för utvecklingen av Norrvikens strand kopplas Rotebros befintliga lokala stadsliv till en ny urban miljö vid vattnet. Här flätas natur och bostäder samman med nya offentliga rum.” NORRVIKENS STRAND Sollentuna BESTÄLLARE Wallenstam UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Underlag till detaljplan, Stadsutveckling SAMARBETEN Genomfört i anställning på White ÅR 2015 - 2017

SALTSJÖBADEN CENTRUM

”Saltsjöbaden centrum ligger och ruvar på stora potentialer för framtiden. Här hjälper vi fastighetsägaren och förvaltaren med strategisk rådgivning för att ge platsen, de boende och framtidens människor den allra bästa möjliga utvecklingen av platsen.” SALTSJÖBADEN CENTRUM/TIPPEN Stockholm BESTÄLLARE NREP UPPDRAG/PROGRAM Planstöd, Stadsutveckling, Bostäder, Handel, Service, Rekreation ÅR 2020 - pågående

ÖSTRA VIKDALEN

”Som plankonsulter för Nacka kommun har vi varit med och format förutsättningarna för en ny vital stadsmiljö intill den nya tunnelbanan. Strukturen tar avstamp i det dramatiska sprickdalslandskapet, den kulturhistoriskt intressanta villabebyggelsen, det storskaliga trafiklandskapet och Nacka kommuns ambition om att bygga stad.” ÖSTRA VIKDALEN Nacka BESTÄLLARE Nacka kommun UPPDRAG/PROGRAM Underlag för detaljplan, Strukturplan, Kvalitetsprogram [...]