SMEDEN

”När Norrtälje nu omvandlar sin gamla industrihamn för nytt småstadsliv är fokus på båtar, bad och barn. I den här detaljplanen är de stora frågorna kopplade till miljöaspekter – markföroreningar, dagvatten och skyfall.” SMEDEN Norrtälje BESTÄLLARE Norrtälje kommun genom Credentia UPPDRAG/PROGRAM Plankonsult, Detaljplan, Bostäder ÅR 2020 - pågående EXTERNA LÄNKAR Norrtälje växer - Kvarteret Smeden