JORDBRO HUBURB

”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.” JORDBRO HUBURB Haninge kommun BESTÄLLARE SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad SAMARBETEN Genomfört under anställning vid Arkitema ÅR 2016

NORRVIKENS STRAND

”Med projektet för utvecklingen av Norrvikens strand kopplas Rotebros befintliga lokala stadsliv till en ny urban miljö vid vattnet. Här flätas natur och bostäder samman med nya offentliga rum.” NORRVIKENS STRAND Sollentuna BESTÄLLARE Wallenstam UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Underlag till detaljplan, Stadsutveckling SAMARBETEN Genomfört i anställning på White ÅR 2015 - 2017

EKERÖ PARKSTAD

”Erskines gamla stadsplan är spelplanen för centrala Ekerös lilla lokala men bubblande småstadsliv. Här fick vi möjligheten att vara med och skissa på den östliga utvecklingen av den befintliga miljön med ett blandat innehåll och en tydligare koppling mot naturmiljöerna i söder.” EKERÖ PARKSTAD Ekerö BESTÄLLARE Ex Nord UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Strukturplan, Småstad, Blandstad SAMARBETEN [...]