TELLUS

”Tellus verksamhetsområde omvandlas till stadsmiljö när Roslagsbanan utvecklas till tunnelbana. Här har vi uppdraget att stötta en av fastighetsägarna i arbetet med underlag för detaljplaneprocessen” TELLUS Vallentuna BESTÄLLARE Privat UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2019 - pågående

REIDMARLUND

”På en fantastisk tomt - med en idag inte så fantastisk bebyggelse - jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen.” REIDMARLUND Danderyd BESTÄLLARE Castella UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2017 - pågående

KFUM HAGA

”Mitt i Hagastadens täta stadsmiljöutveckling har vi tagit fram ett förslag till ett nytt kvarter med rum för hälsa – där plats för uteaktiviteter, idrottshallar och umgänge förenas med lokaler för kontor eller hotell i en byggnad som flätas ihop med stadsmiljön genom två sammanlänkade torg på olika nivåer.” KFUM Haga, Stockholm BESTÄLLARE CA fastigheter, [...]