JORDBRO HUBURB

”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.” JORDBRO HUBURB Haninge kommun BESTÄLLARE SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad SAMARBETEN Genomfört under anställning vid Arkitema ÅR 2016

VIKSJÖ

”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.” VIKSJÖ Järfälla BESTÄLLARE Järntorget UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder ÅR 2019 - 2020

KFUM HAGA

”Mitt i Hagastadens täta stadsmiljöutveckling har vi tagit fram ett förslag till ett nytt kvarter med rum för hälsa – där plats för uteaktiviteter, idrottshallar och umgänge förenas med lokaler för kontor eller hotell i en byggnad som flätas ihop med stadsmiljön genom två sammanlänkade torg på olika nivåer.” KFUM Haga, Stockholm BESTÄLLARE CA fastigheter, [...]