SUPERSLINGAN

”Förslaget Superslingan bygger på idén att skapa ett robust ramverk som ger göteborgarna en chans att vara med och ta platsen i besittning. Ett tydligt grepp, en stark form och en lekfull gest länkar samman hela området genom den föreslagna konstruktionen som aktiverar ett pärlband av olika platser längs parkens kantzoner med funktioner, händelser och [...]

VIKSJÖ

”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.” VIKSJÖ Järfälla BESTÄLLARE Järntorget UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder ÅR 2019 - 2020