MAGELUNGENS STRAND

”Mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö jobbade vi åt Stockholms stad för att skapa en sammankopplande urban länk längs Magelungsvägen och parkmiljön utmed sjön Magelungens östra strandkant. Här var strandskydd, stora naturvärden, buller och risk stora frågor i detaljplanearbetet – alltid med sociala värden och jämlikhet som utgångspunkt.” MAGELUNGENS STRAND Farsta, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadskontoret, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM [...]

ÖSTRA VIKDALEN

”Som plankonsulter för Nacka kommun har vi varit med och format förutsättningarna för en ny vital stadsmiljö intill den nya tunnelbanan. Strukturen tar avstamp i det dramatiska sprickdalslandskapet, den kulturhistoriskt intressanta villabebyggelsen, det storskaliga trafiklandskapet och Nacka kommuns ambition om att bygga stad.” ÖSTRA VIKDALEN Nacka BESTÄLLARE Nacka kommun UPPDRAG/PROGRAM Underlag för detaljplan, Strukturplan, Kvalitetsprogram [...]