STADSHAGEN

”I rollen som ansvarig planarkitekt för den stora detaljplanen för Stadshagen arbetades en förstudie och strukturplan fram för det som cirka två år senare blev den lagakraftvunna detaljplanen för cirka 1900 nya bostäder, ny grundskola, idrottsplats, underjordisk tennishall, förskolor, verksamhetslokaler, park med mera. 17 olika fastighetsutvecklare med arkitekter och externa konsulter samordnades till en helhet [...]

VILDMANNEN 7

”När en stor brand bröt ut i november 2017 i den kulturhistoriskt skyddade fastigheten i hörnet Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan förstördes hela byggnaden. Vi fick uppdraget av ambitiösa Hufvudstaden att driva arbetet med en ny detaljplan för återuppbyggnaden.” VILDMANNEN 7 Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Strategisk rådgivning, Detaljplanering, Handel, Kontor ÅR 2017 - 2019 EXTERNA LÄNKAR Hufvudstaden [...]

ORGELPIPAN 7

”Scheeleapoteket i hörnet Vasagatan-Klarabergsgatan känner många till. Här hjälpte vi Hufvudstaden med att ta fram ett program för ett parallellt uppdrag med syftet att ge byggnaden en modern påbyggnad, och med rådgivningsstöd i arbetet med den nya detaljplanen.” ORGELPIPAN 7 Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Strategisk rådgivning, Detaljplanering, Handel, Kontor ÅR 2017 - pågående EXTERNA LÄNKAR [...]

MARIEBERG

”I rollen som ansvarig planarkitekt för planprogrammet för Marieberg lades en ny årsring till stadsdelen på sydvästra Kungsholmen. Höga byggnader, kuperad mark och modernistisk stadsplanering omvandlas till en sammankopplad stadsdel med större vistelsekvaliteter.” MARIEBERG Kungsholmen, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM Förstudie, Strukturplan, Program för detaljplan, Detaljplanering, Bostäder, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor SAMARBETEN Genomfört i [...]

KVASTEN

”Högst upp i Kvasten 2 hjälper vi Hufvudstaden att uppgradera kontorslokalerna från 1986 samt att kontorisera ett uttjänt teknikutrymme.” KVASTEN Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Hyresgästanpassning, Ombyggnad, Kontor ÅR 2020 - pågående EXTERNA LÄNKAR Hufvudstaden INTERIÖRFOTO Erik Wik

KFUM HAGA

”Mitt i Hagastadens täta stadsmiljöutveckling har vi tagit fram ett förslag till ett nytt kvarter med rum för hälsa – där plats för uteaktiviteter, idrottshallar och umgänge förenas med lokaler för kontor eller hotell i en byggnad som flätas ihop med stadsmiljön genom två sammanlänkade torg på olika nivåer.” KFUM Haga, Stockholm BESTÄLLARE CA fastigheter, [...]

PUMPSTOCKEN

”Hufvudstaden äger några av Stockholms vackraste hus. I kv Pumpstocken jobbar vi med att utveckla de historiska rummen till kontorslokaler som klarar samtida krav men med bibehållna kvaliteter.” PUMPSTOCKEN Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Restaurering, Ombyggnation, Hyresgästanpassning, Kontor ÅR 2020 - pågående