KVASTEN

”Högst upp i Kvasten 2 hjälper vi Hufvudstaden att uppgradera kontorslokalerna från 1986 samt att kontorisera ett uttjänt teknikutrymme.” KVASTEN Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Hyresgästanpassning, Ombyggnad, Kontor ÅR 2020 - pågående EXTERNA LÄNKAR Hufvudstaden INTERIÖRFOTO Erik Wik

PUMPSTOCKEN

”Hufvudstaden äger några av Stockholms vackraste hus. I kv Pumpstocken jobbar vi med att utveckla de historiska rummen till kontorslokaler som klarar samtida krav men med bibehållna kvaliteter.” PUMPSTOCKEN Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Restaurering, Ombyggnation, Hyresgästanpassning, Kontor ÅR 2020 - pågående

ÅNGPANNEHUSET

”Ångpannehuset är en del i Ferdinand Bobergs ursprungliga anläggning i Gasverksområdet. De kulturhistoriska värdena är mycket stora och miljön är känslig. Hedern och varsamheten är stor när vi nu ger byggnaden ett nytt liv för möjlighet till många olika verksamheter och användningar framöver.” ÅNGPANNEHUSET Stockholm BESTÄLLARE CA Fastigheter UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Restaurering, Ombyggnation, Hyresgästanpassning, Bageri, Handel [...]