SALTSJÖBADEN CENTRUM

”Saltsjöbaden centrum ligger och ruvar på stora potentialer för framtiden. Här hjälper vi fastighetsägaren och förvaltaren med strategisk rådgivning för att ge platsen, de boende och framtidens människor den allra bästa möjliga utvecklingen av platsen.” SALTSJÖBADEN CENTRUM/TIPPEN Stockholm BESTÄLLARE NREP UPPDRAG/PROGRAM Planstöd, Stadsutveckling, Bostäder, Handel, Service, Rekreation ÅR 2020 - pågående

STADSHAGEN

”I rollen som ansvarig planarkitekt för den stora detaljplanen för Stadshagen arbetades en förstudie och strukturplan fram för det som cirka två år senare blev den lagakraftvunna detaljplanen för cirka 1900 nya bostäder, ny grundskola, idrottsplats, underjordisk tennishall, förskolor, verksamhetslokaler, park med mera. 17 olika fastighetsutvecklare med arkitekter och externa konsulter samordnades till en helhet [...]

VILDMANNEN 7

”När en stor brand bröt ut i november 2017 i den kulturhistoriskt skyddade fastigheten i hörnet Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan förstördes hela byggnaden. Vi fick uppdraget av ambitiösa Hufvudstaden att driva arbetet med en ny detaljplan för återuppbyggnaden.” VILDMANNEN 7 Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Strategisk rådgivning, Detaljplanering, Handel, Kontor ÅR 2017 - 2019 EXTERNA LÄNKAR Hufvudstaden [...]

TUNGELSTA SÖDRA

”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.” TUNGELSTA SÖDRA Haninge BESTÄLLARE Turbinen UPPDRAG/PROGRAM Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation ÅR 2016 - pågående EXTERNA LÄNKAR Detaljplan

ORGELPIPAN 7

”Scheeleapoteket i hörnet Vasagatan-Klarabergsgatan känner många till. Här hjälpte vi Hufvudstaden med att ta fram ett program för ett parallellt uppdrag med syftet att ge byggnaden en modern påbyggnad, och med rådgivningsstöd i arbetet med den nya detaljplanen.” ORGELPIPAN 7 Stockholm BESTÄLLARE Hufvudstaden UPPDRAG/PROGRAM Strategisk rådgivning, Detaljplanering, Handel, Kontor ÅR 2017 - pågående EXTERNA LÄNKAR [...]

MARIEBERG

”I rollen som ansvarig planarkitekt för planprogrammet för Marieberg lades en ny årsring till stadsdelen på sydvästra Kungsholmen. Höga byggnader, kuperad mark och modernistisk stadsplanering omvandlas till en sammankopplad stadsdel med större vistelsekvaliteter.” MARIEBERG Kungsholmen, Stockholm BESTÄLLARE Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm UPPDRAG/PROGRAM Förstudie, Strukturplan, Program för detaljplan, Detaljplanering, Bostäder, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor SAMARBETEN Genomfört i [...]

ÅNGPANNEHUSET

”Ångpannehuset är en del i Ferdinand Bobergs ursprungliga anläggning i Gasverksområdet. De kulturhistoriska värdena är mycket stora och miljön är känslig. Hedern och varsamheten är stor när vi nu ger byggnaden ett nytt liv för möjlighet till många olika verksamheter och användningar framöver.” ÅNGPANNEHUSET Stockholm BESTÄLLARE CA Fastigheter UPPDRAG/PROGRAM Projektering, Restaurering, Ombyggnation, Hyresgästanpassning, Bageri, Handel [...]