LILLA NÖJET

”Högst upp på en vacker sydvänd ekbacke mot Mälarens historiska vikingaled har vi ritat ett litet semesternöje i massivträ. Möjlighet till rationellt byggande för montage med helikopter – utan tillgång till bilvägar eller byggkranar. En enkel form med hållbara material, vackra ljus- och skuggförhållanden, kontraster mellan öppet och slutet, intimt och gemensamt och ett härligt [...]