VIKSJÖ

”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.” VIKSJÖ Järfälla BESTÄLLARE Järntorget UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder ÅR 2019 - 2020