REIDMARLUND

”På en fantastisk tomt - med en idag inte så fantastisk bebyggelse - jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen.” REIDMARLUND Danderyd BESTÄLLARE Castella UPPDRAG/PROGRAM Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder ÅR 2017 - pågående