JORDBRO HUBURB

”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.” JORDBRO HUBURB Haninge kommun BESTÄLLARE SBB - Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB UPPDRAG/PROGRAM Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad SAMARBETEN Genomfört under anställning vid Arkitema ÅR 2016

EKERÖ PARKSTAD

”Erskines gamla stadsplan är spelplanen för centrala Ekerös lilla lokala men bubblande småstadsliv. Här fick vi möjligheten att vara med och skissa på den östliga utvecklingen av den befintliga miljön med ett blandat innehåll och en tydligare koppling mot naturmiljöerna i söder.” EKERÖ PARKSTAD Ekerö BESTÄLLARE Ex Nord UPPDRAG/PROGRAM Parallellt uppdrag, Strukturplan, Småstad, Blandstad SAMARBETEN [...]