JÄGERSRO STADSUTVECKLING

”På uppdrag av Sveriges Arkitekter och Projekt Jägersro jobbade vi med att bedöma det bästa förslaget för total omvandling av Jägersros historiska travbana i Malmö. Frågan om vad som ger bästa vardagslivsförutsättningarna i framtiden för mer än 10.000 människor när hållbarhetsaspekterna är helt avgörande – det sätter fart på vårt allra största engagemang!” JÄGERSRO STADSUTVECKLING [...]