”När en stor brand bröt ut i november 2017 i den kulturhistoriskt skyddade fastigheten i hörnet Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan förstördes hela byggnaden. Vi fick uppdraget av ambitiösa Hufvudstaden att driva arbetet med en ny detaljplan för återuppbyggnaden.”

VILDMANNEN 7
Stockholm

BESTÄLLARE
Hufvudstaden

UPPDRAG/PROGRAM
Strategisk rådgivning, Detaljplanering, Handel, Kontor

ÅR
2017 – 2019

EXTERNA LÄNKAR
Hufvudstaden
Planärende

Ortofoto över Vilmannen 7
Vardag-Vildmannen-7-Plankarta-1500x1000px
Vardag-Vildmannen-7-Historisk-bild-1500x1000px
Vardag-Vildmannen-7-Efter-branden-fotokollage-1500x1000px