”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.”

VIKSJÖ
Järfälla

BESTÄLLARE
Järntorget

UPPDRAG/PROGRAM
Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder

ÅR
2019 – 2020

Illustrationsplan Viksjö struktur. Vardag arkitekter
Viksjo-Sektion - Vardag Arkitekter
Viksjö illustration. Vardag arkitekter