”Tillsammans med Järntorget tog vi fram ett förslag på förtätning och utveckling av Viksjö i Järfälla. Med balans mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och rumsliga värden såg vi möjlighet att skapa en hållbar utveckling och ett samhälle med livskvalitet.”

VIKSJÖ
Järfälla

BESTÄLLARE
Järntorget

UPPDRAG/PROGRAM
Markanvisningstävling, Förtätning, Landskap, Bostäder

ÅR
2019 – 2020

Vardag-Viksjo-Illustration-Moritz-Kirchmeir-1500x1000px
Vardag-Viksjo-Strukturplan-utsnitt-1500x1000px
Vardag-Viksjo-Sektion-1500x1000px