”Konceptuella analyser för att identifiera möjligheten till stadslivs-potential och nya bostäder genom omvandling av Stockholms monofunktionella transportrum till stadsmiljöer med vistelsekvaliteter – det var kärnan i uppdraget åt Stockholms stad – Urbana Stråk – ett underlag till stadens översiktsplan.”

URBANA STRÅK
Stadshagen, Stockholm

BESTÄLLARE
Stadsbyggnadskontoret Stockholm

UPPDRAG/PROGRAM
Strategisk utredning, Underlag till översiktsplan

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på White

ÅR
2015

Visionsbild, Urbana stråk, gatuvy över stadsrum. Vardag arkitekter
Visionsbild, Urbanastråk, fågelvy över stadsrum. Vardag arkitekter