”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.”

TUNGELSTA SÖDRA
Haninge

BESTÄLLARE
Turbinen

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation

ÅR
2016 – pågående

EXTERNA LÄNKAR
Detaljplan

Tungelsta-Sodra-Vardag-Arkitekter
Tungelsta-Sodra-Vardag-Arkitekter