”I Tungelstas nya trädgårdskvarter planeras för grönskande soliga gårdar, förskola, idrott, torg, park och verksamhetslokaler vid stationen. Ambitionen är att knyta ihop det lilla samhället över spåret.”

TUNGELSTA SÖDRA
Haninge

BESTÄLLARE
Turbinen

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag detaljplan, Stadsbyggnad, Strukturplan, Bostäder, Förskola, Idrottshall, Handel, Torg, Pendeltågsstation

ÅR
2016 – pågående

EXTERNA LÄNKAR
Detaljplan

Tungelsta Södra, illustration. Vardag arkitekter
Tungelsta Södra, koncept. Vardag arkitekter
Tungelsta Södra, konceptdiagram. Vardag arkitekter
Tungelsta Södra, gaturumsillustration 1. Vardag arkitekter
Tungelsta Södra, gaturumsillustration 2. Vardag arkitekter
Illustration, Tungelsta Södra, fasadkoncept. Vardag arkitekter
Tungelsta Södra, illustration stationen. Vardag arkitekter