”Tellus verksamhetsområde omvandlas till stadsmiljö när Roslagsbanan utvecklas till tunnelbana. Här har vi uppdraget att stötta en av fastighetsägarna i arbetet med underlag för detaljplaneprocessen”

TELLUS
Vallentuna

BESTÄLLARE
Privat

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag till detaljplan, Nybyggnation, Bostäder

ÅR
2019 – pågående

Ortofoto Tellus med markerat planområde