”I rollen som ansvarig planarkitekt för den stora detaljplanen för Stadshagen arbetades en förstudie och strukturplan fram för det som cirka två år senare blev den lagakraftvunna detaljplanen för cirka 1900 nya bostäder, ny grundskola, idrottsplats, underjordisk tennishall, förskolor, verksamhetslokaler, park med mera. 17 olika fastighetsutvecklare med arkitekter och externa konsulter samordnades till en helhet som nu är under utbyggnad.”

STADSHAGEN
Kungsholmen, Stockholm

BESTÄLLARE
Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm

UPPDRAG/PROGRAM
Förstudie, Strategisk strukturplan, Detaljplan, Bostäder, Vård, Idrott, Skola, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på Stockholms stadsbyggnadskontor

ÅR
2013 – 2015

EXTERNA LÄNKAR
Planärende
Stockholm Växer

Ortofoto Stadshagen med markerat planomrpde
Vardag-Stadshagen-Plankarta-1500x1000px