”När Norrtälje nu omvandlar sin gamla industrihamn för nytt småstadsliv är fokus på båtar, bad och barn. I den här detaljplanen är de stora frågorna kopplade till miljöaspekter – markföroreningar, dagvatten och skyfall.”

SMEDEN
Norrtälje

BESTÄLLARE
Norrtälje kommun genom Credentia

UPPDRAG/PROGRAM
Plankonsult, Detaljplan, Bostäder

ÅR
2020 – pågående

EXTERNA LÄNKAR
Norrtälje växer – Kvarteret Smeden

Ortofoto Smeden med markerat planområde
Vardag-Smeden-Detaljplanekarta-1500x1000px