”Saltsjöbaden centrum ligger och ruvar på stora potentialer för framtiden. Här hjälper vi fastighetsägaren och förvaltaren med strategisk rådgivning för att ge platsen, de boende och framtidens människor den allra bästa möjliga utvecklingen av platsen.”

SALTSJÖBADEN CENTRUM/TIPPEN
Stockholm

BESTÄLLARE
NREP

UPPDRAG/PROGRAM
Planstöd, Stadsutveckling, Bostäder, Handel, Service, Rekreation

ÅR
2020 – pågående

Vardag-Saltsjobadens-centrum-1500x1000px