”På en fantastisk tomt - med en idag inte så fantastisk bebyggelse - jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen.”

REIDMARLUND
Danderyd

BESTÄLLARE
Castella

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder

ÅR
2017 – pågående

Ortofoto Danderyd med markerat planområde