”På en fantastisk tomt, med en idag inte så fantastisk bebyggelse, jobbar vi med en småskalig utveckling där den nya arkitekturen ska förgylla platsen – tegel, trä och en prunkande lund i det samlande gårdsrummet.”

REIDMARLUND
Danderyd

BESTÄLLARE
Castella

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag till detaljplan, Projektering, Nybyggnation, Bostäder

ÅR
2017 – pågående

Reidmarlund platsfoto. Vardag arkitekter