”Som plankonsulter för Nacka kommun har vi varit med och format förutsättningarna för en ny vital stadsmiljö intill den nya tunnelbanan. Strukturen tar avstamp i det dramatiska sprickdalslandskapet, den kulturhistoriskt intressanta villabebyggelsen, det storskaliga trafiklandskapet och Nacka kommuns ambition om att bygga stad.”

ÖSTRA VIKDALEN
Nacka

BESTÄLLARE
Nacka kommun

UPPDRAG/PROGRAM
Underlag för detaljplan, Strukturplan, Kvalitetsprogram för gestaltning, Stadsutveckling

ÅR
2017 – 2019

EXTERNA LÄNKAR
Nacka Kommun

Ostra-Vikdalen-Vardag-Arkitekter