”Med projektet för utvecklingen av Norrvikens strand kopplas Rotebros befintliga lokala stadsliv till en ny urban miljö vid vattnet. Här flätas natur och bostäder samman med nya offentliga rum.”

NORRVIKENS STRAND
Sollentuna

BESTÄLLARE
Wallenstam

UPPDRAG/PROGRAM
Parallellt uppdrag, Underlag till detaljplan, Stadsutveckling

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på White

ÅR
2015 – 2017

Illustration av urbant stråk mot vattnet. Vardag arkitekter. Norrvikens strand
Illustration, flygvy mot stranden. Vardag arkitekter. Norrvikens strand
Illustration strukturplan. Norrvikens strand, Vardag arkitekter
Konceptdiagram. Vardag-Arkitekter-Norrvikens strand