”Med projektet för utvecklingen av Norrvikens strand kopplas Rotebros befintliga lokala stadsliv till en ny urban miljö vid vattnet. Här flätas natur och bostäder samman med nya offentliga rum.”

NORRVIKENS STRAND
Sollentuna

BESTÄLLARE
Wallenstam

UPPDRAG/PROGRAM
Parallellt uppdrag, Underlag till detaljplan, Stadsutveckling

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på White

ÅR
2015 – 2017

Vardag-Norrvikens-Strand-Oversikt-1500x1000px
Vardag-Norrvikens-Strand-Koncept-White-Illustration-1500x1500px
Vardag-Norrvikens-Strand-Axonometrisk-Strukturplan-White-Illustration-1500x1000px
Vardag-Norrvikens-Strand-Vy-fran-vattnet-1500x1000px
Vardag-Norrvikens-Strand-Huvudgata-White-Illustration-1500x2250px