”I rollen som ansvarig planarkitekt för planprogrammet för Marieberg lades en ny årsring till stadsdelen på sydvästra Kungsholmen. Höga byggnader, kuperad mark och modernistisk stadsplanering omvandlas till en sammankopplad stadsdel med större vistelsekvaliteter.”

MARIEBERG
Kungsholmen, Stockholm

BESTÄLLARE
Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm

UPPDRAG/PROGRAM
Förstudie, Strukturplan, Program för detaljplan, Detaljplanering, Bostäder, Förskolor, Park, Torg, Handel, Kontor

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på Stadsbyggnadskontoret

BYGGAKTÖRER 
Fabege, ByggVesta, Sisab, Areim och Fastighets AB Lysbomben med flera

ÅR
2011 – 2013

EXTERNA LÄNKAR
Planärende

Marieberg-Vardag-Arkitekter
Marieberg-Planprogram-Vardag-Arkitekter