”Mellan stadsdelarna Farsta och Fagersjö jobbade vi åt Stockholms stad för att skapa en sammankopplande urban länk längs Magelungsvägen och parkmiljön utmed sjön Magelungens östra strandkant. Här var strandskydd, stora naturvärden, buller och risk stora frågor i detaljplanearbetet – alltid med sociala värden och jämlikhet som utgångspunkt.”

MAGELUNGENS STRAND
Farsta, Stockholm

BESTÄLLARE
Stadsbyggnadskontoret, Stockholm

UPPDRAG/PROGRAM
Strukturplan, Detaljplan, Stadsbyggnadskoncept,  Kvalitetsprogram för gestaltning, Bostäder, Förskolor, Gång- och cykelbro, Park

ÅR
2015 – 2019

EXTERNA LÄNKAR
Stockholm växer

Vardag-Magelungens-Strand-Vinterpromenad-1500x1000px
Vardag-Magelungens-Strand-Vagen-langs-sparen-1500x1000px
Vardag-Magelungens-Strand-Planområde-1500x1000px
Vardag-Magelungens-Strand-Plankarta-Samradsversion-1500x1000px