”Högst upp på en vacker sydvänd ekbacke mot Mälarens historiska vikingaled har vi ritat ett litet semesternöje i massivträ. Möjlighet till rationellt byggande för montage med helikopter – utan tillgång till bilvägar eller byggkranar. En enkel form med hållbara material, vackra ljus- och skuggförhållanden, kontraster mellan öppet och slutet, intimt och gemensamt och ett härligt inneklimat – var vägledande i gestaltningen.”

LILLA NÖJET
Mälaren, Ekerö

BESTÄLLARE
Privat

UPPDRAG/PROGRAM
Projektering, Fritidshus

ÅR
2016

1500x1000px-Lilla-Nojet-Vy-fran-vardagsrum-Vardag-Arkitekter.jpg
1500x1000px-Lilla-Nojet-Vy-fran-vattnet-2-Vardag-Arkitekter.jpg
1500x1500px-Lilla-Nojet-Sittgrupp-och-raster-Vardag-Arkitekter.jpg
1500x1500px-Lilla-Nojet-Raster-Reflektioner-Vardag-Arkitekter.jpg
Vardag-Lilla-Nojet-Entreplan-1500x1000px
Vardag-Lilla-Nojet-Ovre-plan-1500x1000px
Vardag-Lilla-Nojet-Sektion-1500x1000px