”Högst upp på en vacker sydvänd ekbacke mot Mälarens historiska vikingaled har vi ritat ett litet semesternöje i massivträ. Möjlighet till rationellt byggande för montage med helikopter – utan tillgång till bilvägar eller byggkranar. En enkel form med hållbara material, vackra ljus- och skuggförhållanden, kontraster mellan öppet och slutet, intimt och gemensamt och ett härligt inneklimat – var vägledande i gestaltningen.”

LILLA NÖJET
Mälaren, Ekerö

BESTÄLLARE
Privat

UPPDRAG/PROGRAM
Projektering, Fritidshus

ÅR
2016

Lilla Nöjet, utsikt. Vardag arkitekter
Lilla Nöjet från vattnet. Vardag arkitekter
Lilla Nöjet - Framsidan nedifrån slänten-Vardag Arkitekter
Foto på exteriört raster och glasreflektion. Lilla Nöjet, Vardag arkitekter