”Som ett av tre pilotprojekt har Ledarö 3 valts ut av Stockholms stad för att drivas som en byggherredriven detaljplan och vi har fått förmånen att vara Olov Lindgrens planhandläggare. Den ny planen innehåller ett nytt gårdshus och en påbyggnad av ett hörn samt utveckling av den lilla torgbildning som finns i kvarterets nordöstra del.”

LEDARÖ 3 – DETALJPLAN
Farsta, Stockholm

BESTÄLLARE
Stockholms stad genom Olov Lindgren

UPPDRAG/PROGRAM
Detaljplan

ÅR
2020 – pågående

Svartvitt ortofoto över Farsta/Hökarängen med planområdet för Ledarö 3 utmarkerat
Ledarö detaljplan, plankarta. Vardag arkitekter