”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.”

JORDBRO HUBURB
Haninge kommun

BESTÄLLARE
SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

UPPDRAG/PROGRAM
Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad

SAMARBETEN
Genomfört under anställning vid Arkitema

ÅR
2016

Illustration av grönstråk. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration, Kulturhus. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration, gatuvy Moränvägen. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration över rörelserum. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration över urbana vistelserum. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration över rekreativa vistelserum. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustration över platser för karaktärshus. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter
Illustrationsplan. Jordbro Huburb, Vardag arkitekter