”Tidig idéskiss för att möjliggöra plats för fler människor i Jordbro med bostäder, rum för kultur, verksamhetslokaler, handel och nya gröna offentliga platser.”

JORDBRO HUBURB
Haninge kommun

BESTÄLLARE
SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

UPPDRAG/PROGRAM
Markanvisningstävling, Strukturplan, Stadsutveckling, Blandstad, Småstad

SAMARBETEN
Genomfört under anställning vid Arkitema

ÅR
2016

Vardag-Jordbro-Huburb-Kartbild-Planområde-1500x1000px
Vardag-Jordbro-Huburb-Diagram-1500x1000px
Vardag-Jordbro-Huburb-Plankarta-1500x1000px
Vardag-Jordbro-Huburb-Gronstrak-1500x1000px
Vardag-Jordbro-Huburb-Kulturhus-1500x1000px