”På uppdrag av Sveriges Arkitekter och Projekt Jägersro jobbade vi med att bedöma det bästa förslaget för total omvandling av Jägersros historiska travbana i Malmö. Frågan om vad som ger bästa vardagslivsförutsättningarna i framtiden för mer än 10.000 människor när hållbarhetsaspekterna är helt avgörande – det sätter fart på vårt allra största engagemang!”

JÄGERSRO STADSUTVECKLING
Malmö

BESTÄLLARE
SMT Malmö Exploatering AB

UPPDRAG/PROGRAM
Tävlingsjury/Bedömningsgrupp

ÅR
2021

EXTERNA LÄNKAR
Malmö stad – Stadsutveckling

Vardag-Jagersro-Oversikt-Illustration-1500x1000px
Drönarbild över Jägersro i Malmö