”1889 ritades fastigheten av arkitekt Johan Laurentz. När Corona-pandemin gav restriktioner för fysisk närhet behövdes ett uterum för arbete och möten på gården. Vi tog inspiration från japanskt träbyggeri och gestaltade en paviljong med ett sammanhängande rastertak där inslag av glas ger skydd mot väder och vind.”

GULDFISKEN 5
Stockholm

BESTÄLLARE
K2A

UPPDRAG/PROGRAM
Bygglovhandling, Komplementbyggnad, Gårdspaviljong

ÅR
2020 – 2021

Vardag-Guldfisken-Takplan-1500x1000px
Vardag-Guldfisken-Plan-1500x1000px
Vardag-Guldfisken-Fasad-1500x1000px
Vardag-Guldfisken-Sektion-1500x1000px