”Erskines gamla stadsplan är spelplanen för centrala Ekerös lilla lokala men bubblande småstadsliv. Här fick vi möjligheten att vara med och skissa på den östliga utvecklingen av den befintliga miljön med ett blandat innehåll och en tydligare koppling mot naturmiljöerna i söder.”

EKERÖ PARKSTAD
Ekerö

BESTÄLLARE
Ex Nord

UPPDRAG/PROGRAM
Parallellt uppdrag, Strukturplan, Småstad, Blandstad

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på Arkitema

ÅR
2020 – pågående

Illustrerad gatuvy över Ekotorget. Ekerö Parkstad, Vardag arkitekter
Illustration, gatuvy, Brynstråket. Ekerö Parkstad, Vardag arkitekter
Illustration över blå och gröna stråk. Ekerö parkstad. Vardag arkitekter
Illustrations över Parkvägen och skogsbrynet. Ekerö parkstad, Vardag arkitekter
Längdsektion AA. Ekerö parkstad, Vardag arkitekter
Längdsektion BB. Ekerö parkstad, Vardag arkitekter