”Erskines gamla stadsplan är spelplanen för centrala Ekerös lilla lokala men bubblande småstadsliv. Här fick vi möjligheten att vara med och skissa på den östliga utvecklingen av den befintliga miljön med ett blandat innehåll och en tydligare koppling mot naturmiljöerna i söder.”

EKERÖ PARKSTAD
Ekerö

BESTÄLLARE
Ex Nord

UPPDRAG/PROGRAM
Parallellt uppdrag, Strukturplan, Småstad, Blandstad

SAMARBETEN
Genomfört i anställning på Arkitema

ÅR
2020 – pågående

Vardag-Ekero-Parkstad-Planomrade-1500x1000px
Vardag-Ekero-Parkstad-Sitplan-1500x1000px
Vardag-Ekero-Parkstad-Sektioner-1500x1000px
Vardag-Ekerö-Parkstad-Ekotorget-1500x1000px
Vardag-Ekero-Parkstad-Brynstrak-1500x1000px
Vardag-Ekerö-Parkstad-Axonometrisk-overblick-1500x1000px