.

.

Gasverket Hus 27 Ångpannehuset Vardag arkitekter CA sv
Gasverket Hus 27 Ångpannehuset Vardag arkitekter CA färg
Gasverket Hus 27 Ångpannehuset Vardag arkitekter exteriör
Gasverket Hus 27 Ångpannehuset Vardag arkitekter interiör

Gasverket, hus 27


Projekttyp / program: Restaurering, kommersiellt, verksamhetslokaler, restaurang, handel, ombyggnation, hyresgästanpassning, projektering


Uppdragsgivare: CA fastigheter


År: 2020 - pågående

Guldfisken 5 - BL_Sida_3_edited1
Guldfisken 5 - BL_Sida_3
Guldfisken 5 - BL_Sida_6
Guldfisken 5 - BL_Sida_5
Guldfisken 5 - BL_Sida_2

Kv Guldfisken


Projekttyp / program: Komplementbyggnad, gårdspaviljong, Nybrogatan, jugend, slamfärg, falurödfärg


Uppdragsgivare: K2A


År: 2020 - pågående

Tungelsta södra

Tungelsta södra


Projekttyp / program: Stadsbyggnad, strukturplan, bostäder, förskola, idrottshall, handel, verksamhetslokaler, torg, pendeltågsstation, bostäder, underlag detaljplan


Uppdragsgivare: Turbinen


År: 2016 - pågående

Plankarta sdp

Kv Orgelpipan 7


Projekttyp / program: Strategisk rådgivning, detaljplanering, kommersiellt, handel, kontor, verksamhetslokaler


Uppdragsgivare: Hufvudstaden


År: 2017 - pågående

Pumpstocken
Pumpstocken
Pumpstocken
Pumpstocken
Pumpstocken
Pumpstocken

Kv Pumpstocken


Projekttyp / program: Renovering, ombyggnation, kommersiellt, hyresgästanpassning, kontor, verksamhetslokaler, projektering


Uppdragsgivare: Hufvudstaden


År: 2020 - pågående

Reidmarlund
Reidmarlund

Reidmarlund


Projekttyp / program: Nybyggnation, bostäder, Djursholms villastad, projektering


Uppdragsgivare: Castella


År: 2017 - pågående

KFUM Haga


Projekttyp / program: Markanvisningstävling, Hagastaden, nybyggnation, sport, idrottshallar, kontor, hotell


Uppdragsgivare: CA fastigheter, Areim


År: 2018

Lilla Nöjet


Projekttyp / program: Sommarhus, bostad, massivträ


Uppdragsgivare: Privat


År: 2016

Magelungens strand


Projekttyp / program: Strukturplan, detaljplan, stadsbyggnadskoncept,  kvalitetsprogram för gestaltning, bostäder, förskolor, gång- och cykelbro, park, strandskydd, ekologiska spridningssamband


Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Stockholm


År: 2015 - 2019

Bild Ekotorget

Ekerö parkstad


Projekttyp / program: Strukturplan, inbjudet parallellt arkitektuppdrag, bostäder, förskola, småstad


Uppdragsgivare: Ex Nord


Samarbeten: Genomfört i anställning på Arkitema


År: 2018

Superslingan


Projekttyp / program: Tävling, landskap, park, Slottsskogsvallens entrépark, Götebrogs 400-årsjubileum


Uppdragsgivare: Götebrogs stad


Samarbeten: Genomfört i anställning på Arkitema


År: 2017

Kv Hästen 21


Projekttyp / program: Strategisk rådgivning, detaljplanering, kommersiellt, handel, kontor, verksamhetslokaler, bostäder


Uppdragsgivare: Pembroke


År: 2017 - pågående

Stadshagen


Projekttyp / program: Förstudie, strategisk strukturplan, detaljplan, västra Kungsholmen, bostäder, vård, idrott, skola, förskolor, park, torg, handel, kontor


Uppdragsgivare: Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm


Samarbeten: Genomfört i anställning på Stockholms stadsbyggnadskontor


År: 2013 - 2015

Marieberg


Projekttyp / program: Förstudie, strukturplan, program för detaljplan, detaljplanering, västra Kungsholmen, kommersiellt, bostäder, förskolor, park, torg, verksamhetslokaler, handel, kontor


Uppdragsgivare: Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm


Samarbeten: Genomfört i anställning på Stockholms stadsbyggnadskontor


År: 2011 - 2013

Urbana stråk


Projekttyp / program: Strategisk utredning, underlag till överisktsplan


Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret Stockholm


Samarbeten: Genomfört i anställning på White


År: 2015

Norrvikens strand


Projekttyp / program: Parallellt uppdrag, stadsutveckling, Rotebro, Sollentuna kommun, småstad, strandskydd, underlag till detaljplan


Uppdragsgivare: Wallenstam


Samarbeten: Genomfört i anställning på White


År: 2015 - 2017

Östra Vikdalen


Projekttyp / program: Strukturplan, kvalitetsprogram för gestaltning, stadsutveckling, underlag för detaljplan, Nacka


Uppdragsgivare: Nacka kommun


År: 2017 - 2019

Cederbastun


Projekttyp / program: Bastu, cederträ


Uppdragsgivare: Privat


År: 2010

Kv Vildmannen 7


Projekttyp / program: Strategisk rådgivning, detaljplanering, kommersiellt, handel, kontor, verksamhetslokaler


Uppdragsgivare: Hufvudstaden


År: 2017 - 2019

Huddinge sjöstad


Projekttyp / program: Strukturplan, stadsutveckling, underlag till planprogram, detaljplan, Vårby, Huddinge kommun


Uppdragsgivare: Magnolia


Samarbeten: Genomfört i anställning på Arkitema


År: 2015 - 2017

Jordbro huburb


Projekttyp / program: Parallellt uppdrag, strukturplan, stadsutveckling, underlag till detaljplan, Jordbro, Haninge kommun


Uppdragsgivare: SBB


Samarbeten: Genomfört i anställning på Arkitema


År: 2016

Väsjön


Projekttyp / program: Kvalitetsprogram för gestaltning, underlag till planprogram, Sollentuna kommun


Uppdragsgivare: Sollentuna kommun


Samarbeten: Genomfört i anställning på White


År: 2015

Kvalitetsprogram-for-gestaltning Väsjön_Sida_1_edited3
Kök Rörstrand

Köksrenovering, Rörstrand


Projekttyp / program: Renovering, inredning, snickeri


Uppdragsgivare: Privat


År: 2014.

.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera